Historie totemů

TOTEM POLES (ve volném překladu - RODOVY ZNAK NA KMENI) jsou odvěkou tradicí domorodců z oblastí Pacifiku - severovýchodních břehů Washingtonu v USA a British Columbia v Kanadě, zejména pak v jižní Aljašce. (viz připojená mapka) a představují lidovou, náboženskou víru jihozápadních indiánů . Totemy byly vyřezávány (vysekávány) do kmenu stromů (zejména cedr) primitivními nástroji (viz obrázek) a barveny barvou získanou z hlíny a různých kořenů tamní vegetace. Takto vznikaly v podstatě tři základní barvy a to rudá, modrá a žlutá. Kombinací těchto barev získávali barvy další. Totemy představují nejen historii celých rodů ale i jednotlivců. Tato historie umístěná na totemu se "čte" od spodu na horu. Různá symbolika, reliefy a postavy vytesávaná do kmenu zůstávají v řadě případů obestřená pro naší součastnost určitým tajemstvím. Jejich význam a jejich umístění na totemu stále zůstávají neodhaleným přístupem ducha a myšlení indiánů úzce spjatých s přírodou. Není bez zajímavosti, že všechny postavy vytesané na totemu převážně sedí a mimika jejich tváře vyjadřuje spíše zarputilost až tajemnost.

Z několika stovek fotografií získaných totemů lze usoudit, že co do úrovně zpracování lze totemy zařadit do tří skupin:

  • Totemy pouze malované přímo na kmen nebo s minimální hloubkou tesaných obrysů postav.
  • Totemy s hlubokým a plastickým vytesáním postav do kmene, ale pouze v přední polovině kmene. Postavy jakoby z kmene vystupovaly (tato skupina je zřejmě nejrozšířenější).
  • Totemy s hlubokým a plastickým vytesáním postav po celém obvodu kmene t.j. včetně zádových partií (viz fota indiánských osad).


Mapa...

Primitivní nástroje

Primitivní nástroje

Primitivní nástroje


© 2007 ing. František Hák, design: Igor Hák (Igi), viry.cz