Moje totemy

Uvedené ukázky totemů, které jsem až dosud vyrobil, jsou napodobeninami totemů, nebo jejich postav získaných z několika stovek fotografií totemů z webových stránek zabývajících se indianskou tematikou - zejména z oblastí severovýchodní části USA zejména Aljašky a souvisejících i národních parků.

Proti tradičnímu materiálu u kterého převládá zřejmě cedrové dřevo, jsem použil u nás nejrozšířenější, ale i nepoměrně hůře pro tyto účely zpracovatelné - dřevo smrkové. Hlavními nástroji pro tuto práci jsou různé typy řezbářských dlát a gumová polička. Zvýšenou pozornost věnuji m.j. ošetření a ochraně dřeva a nanesených barev před povětrnostními vlivy. Toto ošetření spočívá v napuštění dřeva specielním, hluboko pronikajícím přípravkem, který chrání dřevo proti vodě a plísním. Na takto upravené dřevo pak nanáším vodou ředitelnou barvu. V konečné fázi pak stříkám na celý vybarvený totem zvláštní směs odpuzující vodu.

Průměrná pracnost jednoho totemu, která závisí na průměru klády (24 - 30 cm) a její délce (3 - 4 m) se pohybuje 300 - 400 hod. Totemy jsou tesané s hlubokým plastickým reliefem postav po celém obvodu kmene t.j. včetně zádových partií (totemy patřící do 3.skupiny originálních totemů).

Hotové totemy jsou instalovány na vybetonovaném, kruhovém podstavci, zapuštěném do hloubky cca 70 cm do země a do kterého je osazena ocelová konstrukce, která je k totemu přišroubována v zadlabaném stavu.

Já a moje totemy :-)

Já a Karlík Malý

Rozpracovaný nový totem

Rozpracovaný indiánský motiv

Dokončený indiánský motiv

Rozpracovaný námět indiána

Dokončený motiv indiánského náčelníka "Velká Hlava"

Dokončený motiv indiánského náčelníka "Velká Hlava"

Totem do indiánského prostředí.

Vinice pro bibína :)

Indiánský motiv vodního predátora

Indiánský motiv vodního predátora

Rozpracovaný indiánský motiv

Nový totem před dokončením.

Nainstalovaný totem k životnímu výročí dcery Yvetty.

Nainstalovaný totem k životnímu výročí dcery Yvetty.

Nainstalovaný totem k životnímu výročí dcery Yvetty.

Totem pro synáčka Igiho, viry.cz :-)

Sova pro Bibína.

Vítězný dvoudílný totem na Old skautském jamboree – červen 2012, zadní strana v indiánském pojetí.

Přední levá strana ve skautském pojetí.

Přední pravá strana ve skautském pojetí.

Cena pro vítězný totem.

Já :-)


© 2007 ing. František Hák, design: Igor Hák (Igi), viry.cz